Rahvusvaheline Valuutafond (International Monetary Fund, IMF) loodi 1944. aastal. Eesti on liikmesriik alates 1992. aastast. Rahvusvahelise Valuutafondi peamisteks tegevusvaldkondadeks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamine.

Rahvusraamatukogus saab lugeda IMF e-raamatuid andmebaasist
IMF eLibrary
IMF väljaanded asuvad õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis
Vaata ESTERist

Valik IMF väljaandeid

Fiscal Monitor, October 2017 : Tackling Inequality. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2017.
Publikatsioon analüüsib viimaseid riikide avaliku sektori rahanduse arenguid, ajakohastab perspektiivis eelarveprognoose ja hindab poliitikat, mille eesmärk on riigi rahanduse jätkusuutlik areng ja ebavõrdsuse vähendamine.

Loe ja vaata siit

 

 

IMFi statistika

Balance of Payments Statistics. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2017.
Sisaldab statistikat riikide maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohta.

Direction of Trade Statistics. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, September 2017.
Kajastab kahe- ja mitmepoolset eksporti ja importi riiklikul või riigigrupi (nt EL) tasandil.

International Financial Statistics. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, September 2017.
IMFi peamine statistikaväljaannne ning standardne rahvusvahelise ja siseriiliku rahanduse kõigi aspektide allikas. Pakub aegridadena andmeid vahetuskursside, maksebilansi, rahvusvahelise likviidsuse, raha ja panganduse, intressimäärade, hindade, tootmise, rahvusvaheliste tehingute, rahvamajanduse arvepidamise ja rahvastiku kohta.