Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised – 15. oktoober 2017

Eelhääletamine – 5.-11. oktoober

Kandidaate – 11810

Esimest korda saavad hääletada vähemalt 16-aastased inimesed. Valimisea muutmisest ja selle mõjust saab lugeda uuringust: Toots, A., Idnurm, T., Saarts, T. (2014). Aktiivse valimisea langetamise mõjude analüüs: eelhindamine. Tallinn: TLÜ Riigiteaduste Instituut.

Noorte valimiskäitumisest loe ka Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektori Alar Kilpi Riigikogu Toimetistes ilmunud artiklist “Noortega noorte kompetentsusest valimistel“.

Varasemate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta on võimalik lugeda ja põnevat statistikat leida raamatust „Valimised Eestis 1992-2015 : statistikat ja selgitusi“.

Värske ja asjakohane info valimiste veebilehelt www.valimised.ee

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste käsiraamat 2017