Haters : Harassment, Abuse, and Violence Online / Bailey Poland . – Lincoln : Potomac Books, 2016.

Just nagu „päris maailmas“, peaksid ka küberruumis kõik viisakusreeglid ning moraalinormid kehtima. Kuna ilmselt kõik on kuulnud küberahistamisjuhtumitest, mis on aeg-ajalt leidnud ka väga kurva lõpu, siis teatavasti tegelikkuses need reeglid ja normid ei kehti. Antud raamat räägibki küberahistamisest, mis on ohjeldamatu ning nõuab kõrget hinda, kuna lisaks rikutud enesehinnangule, mainele ja paljule muule on mõndadel juhtudel lõpptulemuseks isegi enesetapp. Kiusamine, jälitamine ja „trollimine“ on alles algus. On juhtumeid, kus kiusatud toovad oma loo päeavavalgele, ent enamikel juhtudel vaikitakse kuritarvitamisjuhtumid lihtsalt maha.

Raamat on keskendunud ahistamisjuhtumitele naiste vastu. Selles on ühendatud internetis asetleidva ahistamise ajalugu koos ettepanekutega lahenduste leidmiseks. Kasutades päevakajas olevaid sündmusi ning uusimaid uurimusi küberahistamisest, uuritakse motiive kurjategijate tegevuste kohta, tõmmatakse paralleele online ja offline ahistamise vahele ning arendatakse välja meetodit selle vastu võitlemiseks internetis.

Loe raamatut „Haters: Harassment, Abuse, and Violence Online“ Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel. E-raamatut saad lugeda kõikjal, olles eelnevalt Rahvusraamatukogu otsinguportaali sisse logitud.

 

 

Pildi allikas: Amazon.com