Otsi

Kuu

juuli 2017

Kas Euroopa Liit peaks rändekriisile lahendust otsides võtma eeskuju Austraaliast?

Mitmed Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid näevad nn Austraalia mudelis lahendust ka Euroopat tabanud rändekriisile.

Alates 2013. aastast rakendab Austraalia valitsus uut poliitikat (Operation Sovereign Borders), mille meetmete hulka muuhulgas kuuluvad illegaalselt saabuvate paatide tagasisuunamine rahvusvahelistesse vetesse ning migrantide saatmine Austraaliast Vaikse ookeani saartel asuvatesse keskustesse, kes nende taotlusi läbi vaatavad. Pagulasküsimusega tegelevad juristid ja rahvusvahelised organisatsioonid, sh ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on poliitika suhtes väga kriitilised, Austraalia kõrgeim kohus on selle tunnistanud legaalseks.

Miks siis sarnaseid meetmeid ei rakendata Vahemerel? Loe edasi “Kas Euroopa Liit peaks rändekriisile lahendust otsides võtma eeskuju Austraaliast?”

Õigusaktid elektrooniliselt aastatest 1940-1990

Riigi Teataja ilmub Internetis alates 1997. aastast. Ametlik elektrooniline Riigi Teataja (eRT) võeti kasutusele 1. juunist 2002. Alates 1. juunist 2010 lõpetati Riigi Teataja paberil väljaandmine ja Riigi Teatajat antakse välja vaid Internetis ilmuva võrguväljaandena.

Õiguse teemadega tegelemisel tuleb aga ette olukordi, mis nõuavad tutvumist varasematel perioodidel, nt 1940ndatel või 1970ndatel kehtinud õigusaktidega. Kui siiani olid need kättesaadavad vaid paberväljaandes, siis nüüd on Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR võimalik neid lugeda elektrooniliselt. Iga aastakäigu juures on ka tähestikuline sisujuht. Digiteerituna on saadaval:

Eesti NSV Teataja = Ведомости Эстонской ССР : 1940-1960
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1283633*est

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja = Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики  : 1960-1965
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1283624*est

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja : 1966-1990
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1181568*est

Eesti NSV Teataja lisa : 1940-1957
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1147120*est

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ministrite Nõukogu Määruste ja Korralduste Kogu = Собрание Постановлений и Распоряжений Совета Министров Эстонской Советской Социалистической Республик : 1960-1965
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1194933*est

Vaata ka:
Riigi Teataja : 1918–1940*
Riigi Teataja Lisa : 1920–1940
*Rippmenüü paremal võimaldab valida kohe vastava aasta soovitud numbri. Ühe aastakäigu piires numbrite sirvimisel on soovitatav liikuda noolekestega „eelmine nr/järgmine nr”.

Ametlik Teataja. I/II osa = Amtlicher Anzeiger. I/II Teil : 1941-1944
e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b1181244*est

Ametlik Teataja. III osa = Amtlicher Anzeiger. III Teil : 1941- 1944
e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b1181245*est

Loe edasi “Õigusaktid elektrooniliselt aastatest 1940-1990”

Kodanikupalgast mitmest küljest

Kodanikupalga temaatika on pakkunud kõneainet kaua. Mitmetes riikides on katsetatud kodanikupalga maksmist või on see käimas praegu – näiteks Soomes, Itaalias, Hollandis jne. Šveitsis toimunud rahvahääletusel kodanikupalga kasutuselevõtmise idee piisavalt toetust ei leidnud.

Kodanikupalgaga seotud algatus ja info Eestis on leitav veebilehel Kodanikupalk Eestisse ja Euroopasse. Eestis ilmunud artikleid ja uudised kajastatakse Kodanikupalga Teataja blogis.

Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimist Eestis saab toetada siin.

Kodanikupalgast on räägitud ka Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlamendi uuringuteenistuses on koostatud ülevaade „Basic income: arguments, evidence, prospects“.

Järgnevalt valik artiklitest, raamatutest, analüüsidest ja uurimustest, mis käsitlevad kodanikupalga põhimõtteid, kodanikupalgaga seotud majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte ning suhestumist sotsiaalsüsteemi.

Basic income experiment 2017-2018

Colombino, U. Five Crossroads on the Way to Basic Income. An Italian Tour // Italian Economic Journal. Vol. 1 (2015), issue 3, p. 353-389.

Loe edasi “Kodanikupalgast mitmest küljest”

Šokolaadist majanduslikust vaatenurgast

The economics of chocolate. – New York : Oxford University Press, 2016.

E-raamatus analüüsitakse kakao tootmise ja šokolaadi tarbimisega seonduvat. Kirjeldatakse väikseste šokolaaditöökodade eripära ja ka suurtootjate tegevust. Loomulikult ei jää kirjeldamata Šveitsi šokolaaditööstus.

Mida peavad tarbijad šokolaadi puhul oluliseks? Mis teeb sokolaadi kvaliteetseks?

Eraldi peatükid on pühendatud ka šokolaadi psühholoogilistele, toitumisalastele ja tervislikele mõjudele. Arutletakse ka, kuidas õiglase kaubanduse märki tarbijatele lähemale tuua ja sellega seonduvat selgemaks teha. Ja püütakse leida võimalusi õiglase kaubanduse turu laiendamiseks. Samuti saab lugeja teada, millised faktorid mõjutavad kakao ja šokolaadi turgu ja mis kõige olulisem – hindu. Loe edasi “Šokolaadist majanduslikust vaatenurgast”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑