Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO kiitis 19.06.2017. heaks Eesti saavutused korruptsiooni ennetamises – Eestile antud 19 soovitusest, kuidas paremini riigis korruptsiooni vältida, on Eesti täitnud täielikult 14 ja osaliselt viis. Justiitsminister Urmas Reinsalu märkis, et Eesti on kohati teinud soovitustest enamgi, kuna korruptsiooni ennetamine ja tõkestamine on väikeriigile väga oluline nii majandusliku arengu, turvalisuse kui riigi julgeoleku seisukohalt. Näiteks on riigikogu võtnud vastu huvirühmadega suhtlemise hea tava ja parlamendiliikmetele kirja pannud hulga näidisolukordi ja käitumisjuhendeid selliste juhtumite puhuks.

„Võrreldes 2012. aastaga on Eesti Transparency Internationali korruptsiooniskaalal tõusnud 32. kohalt 22. kohale, mis tähendab, et Eestis on korruptsioon levinud teiste riikidega võrreldes keskmisest vähem,” nentis Reinsalu. „Iga aastaga saavad Eesti inimesed üha teadlikumaks, mis annab lootust, et tulevikus esineb korruptsiooni aina vähem.”
Pikemalt tunnustusest loe siit.

Lisaks:
Assessment of the Code of Conduct for Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2017)

Sixteenth General Activity Report (2015) of the Group of States against Corruption : transparency in political finance – public and civil society oversight (2016)

EU Anti-Corruption Report COM(2014) 38 final
EU Anti-Corruption Report (2014) :  Estonia

Anti-Corruption Programmes, Studies and Projects in Estonia 1997-2009: an overview (2010)

Korruptsioonivastane tegevus Eestis

Vaata ka:
Public corruption : regional and national perspectives on procurement fraud / ed. by Petter Gottschalk, Perry Stanislas. – Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2017. – XVIII, 245 lk.

 Tickner, Peter. Fraud and corruption in public services. – Farnham ; Burlington, Vt. : Gower, 2015. – XVI, 300 lk.

Anti-corruption reforms in Eastern Europe and Central Asia : progress and challenges, 2009-2013 / Organisation for Economic Co-operation and Development. – [Paris] : OECD, 2013. – 199 lk.

Anti-corruption measures in EU border control. – Sofia : Center for the study of democracy, 2012. – 162 lk.

 

Foto: Euroopa Nõukogu