Fine, Sarah; Ypi, Lea. Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016.

Riikidel on õigus kujundada oma immigratsioonipoliitikat. Tänapäeval ollakse arvamusel, et igal inimesel on õigus vabalt liikuda ning emigreeruda, kuid sellega ei kaasne õigust sisserändeks igasse riiki. Inimeste vaba liikumine on üks põhivabadusi, mis on tihedalt seotud migratsiooniga. Käesoleva raamatu autorid arutlevad, kas ja millises ulatuses peaksid riigid tunnustama inimeste õigust vabalt rännata ning kas sellise õiguse piiramine on õigustatud. Lisaks analüüsitakse raamatus „Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership“ kriitiliselt kodakondsuse saamist, võimalikke kaasnevaid pingeid sisserändajate ja kohalike elanike vahel, samuti võõrtöötajate ärakasutamise ja põgenike vastutusega seonduvaid probleeme.

Loe e-raamatut „Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership“ Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel. E-raamatuid saad lugeda kõikjal, olles eelnevalt Rahvusraamatukogu otsinguportaali sisse loginud.