Otsi

Kuu

juuni 2017

Parem tulevik lastele

UNICEFi aruanne
Building the Future: Children and Sustainable Development Goals in Rich Countries analüüsib laste heaolu rikastes riikides ja püstitab ülesanded
ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmiseks.
Aruanne toob välja 5 põhiülesannet laste parema tuleviku saavutamiseks:

Kaotada vaesus: keskmiselt 1-5-st suurema sissetulekuga riigi laps elab suhtelises  vaesuses.

Kaotada nälg:  keskmiselt 1-8-st suurema sissetulekuga riigi lapsest puutub kokku toidupuudusega.

Tervisliku eluviisi tagamine kõikidele: 1-4-st  noorukist teatab vaimse tervise probleemidest rohkem kui üks kord nädalas.

Tagada kvaliteetne haridus: isegi kõige paremas olukorras olevates riikides, sealhulgas Jaapanis ja Soomes, umbes viiendik 15-aastastest ei saavuta lugemis-, matemaatika- ja loodusteaduste minimaalset taset.

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine: 17 rikkast riigist küsitletud täiskasvanutest paljud arvavad, et poisid väärivad ülikoolihariduse eelistamist.

Loe veel:

Global Press Release – Innocenti Report Card 14

UNICEF Annual Report 2016

Narrowing the Gaps: The power of investing in the poorest children

GRECO tunnustas Eesti saavutusi korruptsiooni ennetamisel

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO kiitis 19.06.2017. heaks Eesti saavutused korruptsiooni ennetamises – Eestile antud 19 soovitusest, kuidas paremini riigis korruptsiooni vältida, on Eesti täitnud täielikult 14 ja osaliselt viis. Justiitsminister Urmas Reinsalu märkis, et Eesti on kohati teinud soovitustest enamgi, kuna korruptsiooni ennetamine ja tõkestamine on väikeriigile väga oluline nii majandusliku arengu, turvalisuse kui riigi julgeoleku seisukohalt. Näiteks on riigikogu võtnud vastu huvirühmadega suhtlemise hea tava ja parlamendiliikmetele kirja pannud hulga näidisolukordi ja käitumisjuhendeid selliste juhtumite puhuks.

„Võrreldes 2012. aastaga on Eesti Transparency Internationali korruptsiooniskaalal tõusnud 32. kohalt 22. kohale, mis tähendab, et Eestis on korruptsioon levinud teiste riikidega võrreldes keskmisest vähem,” nentis Reinsalu. „Iga aastaga saavad Eesti inimesed üha teadlikumaks, mis annab lootust, et tulevikus esineb korruptsiooni aina vähem.”
Pikemalt tunnustusest loe siit.

Lisaks:
Assessment of the Code of Conduct for Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2017)

Sixteenth General Activity Report (2015) of the Group of States against Corruption : transparency in political finance – public and civil society oversight (2016)

EU Anti-Corruption Report COM(2014) 38 final
EU Anti-Corruption Report (2014) :  Estonia Loe edasi “GRECO tunnustas Eesti saavutusi korruptsiooni ennetamisel”

E-raamat e-õppest raamatukogudes

Crane, Beverley E. Online teaching and learning : a practical guide for librarians. – Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, 2016. – 260 lk.

Infospetsialistidele adresseeritud raamatus antakse põhjalik ülevaade e-õppe vormide kujundamisest, läbiviimisest ja hindamisest eri tüüpi raamatukogudes. Hõlmatud on nii teoreetiline baas kui praktilised soovitused ja näpunäited. Teose eesmärgiks on ka raamatukogutöötajate juhendamine virtuaalse raamatukogukeskkonna kujundamisel ja e-lugejate vajaduste väljaselgitamisel ja rahuldamisel. Tänapäeva muutuval haridusmaastikul, kus e-õppel on keskne koht, kulub selline käsiraamat moodsale raamatukogutöötajale marjaks ära.

Loe e-raamatut „Online teaching and learning : a practical guide for librarians“ Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel. E-raamatuid saad lugeda kõikjal, olles eelnevalt Rahvusraamatukogu otsinguportaali sisse loginud.

 

 

 

Rändepoliitika

Fine, Sarah; Ypi, Lea. Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016.

Riikidel on õigus kujundada oma immigratsioonipoliitikat. Tänapäeval ollakse arvamusel, et igal inimesel on õigus vabalt liikuda ning emigreeruda, kuid sellega ei kaasne õigust sisserändeks igasse riiki. Inimeste vaba liikumine on üks põhivabadusi, mis on tihedalt seotud migratsiooniga. Käesoleva raamatu autorid arutlevad, kas ja millises ulatuses peaksid riigid tunnustama inimeste õigust vabalt rännata ning kas sellise õiguse piiramine on õigustatud. Lisaks analüüsitakse raamatus „Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership“ kriitiliselt kodakondsuse saamist, võimalikke kaasnevaid pingeid sisserändajate ja kohalike elanike vahel, samuti võõrtöötajate ärakasutamise ja põgenike vastutusega seonduvaid probleeme.
Loe edasi “Rändepoliitika”

Marshalli plaan

Euroopa Taastamise programm, tuntud ka kui Marshalli plaan, oli Ameerika Ühendriikide programm, mille eesmärk oli aidata sõjas laastatud Euroopa riike ning takistada kommunismi levimist. Marshalli plaan oli osa Trumani doktriinist, mis kujutas endast USA abi riikidele, keda ähvardas Nõukogude Liidu ekspansioonioht.

Marshalli plaan kestis kokku 4 aastat (1948-1952) ning programmi raames sai 13 miljardi dollari ulatuses abi ja laene koguni 16 Euroopa riiki. Sinna hulka kuulus ka Saksamaa, kes varasemalt igasugusest abist n-ö karistuseks ilma oli jäetud. Ameerika Ühendriikide abimiljarditest keeldus läänemaailma mõju kartuses NSVL. Abi tõrjusid ka nende liitlased, muuhulgas näiteks Soome, tundes hirmu NSV Liiduga suhete jahenemise ees. Loe edasi “Marshalli plaan”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑