OECD poolt koostatud Eesti keskonnatoime ülevaade pakub analüüsi ning hinnangut keskonnapoliitika eesmärkide saavutamiseks tehtud edusammudest.
OECD Environmental Performance Reviews: Estonia 2017

OECD aruande kohaselt peab Eesti tegema täiendavaid jõupingutusi põlevkivist sõltuvuse vähendamiseks ning rohelisema majanduse suunas liikumiseks. Samuti tuleb riigil vähendada õhusaastet ning jäätmete teket.

Eestil ei ole eraldi rohelise majanduskasvu strateegiat, kuid keskkonnaprobleeme käsitletakse mitmetes sektoraalsetes kavades ja programmides ning lisaks on töös roheline maksureform. Energia arengukavades julgustatakse taastuvenergiaallikate kasutamist.
5. juunil tähistame keskonnapäeva ja mai on looduskaitsekuu.
World Environment Day

Looduskaitsekuu 2017 “Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile” 

Fakte Eesti kohta

Metsad katavad enam kui poole Eesti territooriumist.
Enimlevinud puuliikideks on mänd ja kask.
18% maismaast ja 27% territoriaalvetest kuulub ühe või teise kaitsealade kategooria alla.
Eesti on keskmise veestressi tasemega riik, kus 2014. aastal rafineeriti umbes 14% taastuvast mageveevarust.
Veesaaste on oluliselt vähenenud: 70% pinnaveest ja 90% põhjaveest on EL-i standardite järgi heas seisundis.

Keskkonnaalast kirjandust loe veel andmebaasidest:

OECD iLibrary

UN iLibrary

UNEP

World Bank