Winston Churchill oli üks esimesi, kes kutsus rajama Euroopa Ühendriike. See liikumine loodi eesmärgiga tervitada valitsustevahelist koostööd ning olla riigiüleste organisatsioonide vastu.

1946. aasta 19. septembril Zürichi Ülikoolis peetud kõnes ütles Churchill, et vajalik on Euroopa Ühendriikide loomine. Ta nägi Euroopa Ühendriikes lahendust, mis aitaks Euroopal seljatada minevik ning kaotada Euroopat laastanud hädad: natsionalism ja sõjakoledused. Teise maailmasõja õudused veensid teda, et Euroopa ühendamine on ainus võimalus tagada rahu. Selle üleskutsega oli Churchill esimene, kes propageeris Euroopa integreerumist. Siit saab kuulata või lugeda kõne teksti.

1947. aastal, 14. mail kõneles Churchill aga esmakordselt kui Euroopa Ühendriikide liikumise esimees ja asutaja. Churchill manitses kõnes, et Euroopa ühendamiseks peavad Prantsusmaa ja Saksamaa ühendama jõud ning olema partnerid ühinenud Euroopa asutajatena.

Euroopa Liidu sünnipäevaks ei peeta aga kumbagi eelmainitud kuupäevadest, vaid hoopis 9. maid 1950, mil Robert Schuman tegi ettepaneku luua söe- ja teraseliit Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. Churchill oli neli ja pool aastat varem välja käinud Euroopa ühinemiseks hoopis üksikasjalikuma versiooni, kuid termin “Euroopa Ühendriigid” ei olnud see, millega edasi minna sooviti ning seetõttu peetakse Schumani Euroopa isaks.

Hoolimata kõigest olid Churchilli ideed ajendiks ja liikumapanevaks jõuks – Euroopast sai ühine liit.

Vaata ka lühivideot Europarl.tv lehelt.