Otsi

Kuu

mai 2017

Eesti keskkonnaülevaade

OECD poolt koostatud Eesti keskonnatoime ülevaade pakub analüüsi ning hinnangut keskonnapoliitika eesmärkide saavutamiseks tehtud edusammudest.
OECD Environmental Performance Reviews: Estonia 2017

OECD aruande kohaselt peab Eesti tegema täiendavaid jõupingutusi põlevkivist sõltuvuse vähendamiseks ning rohelisema majanduse suunas liikumiseks. Samuti tuleb riigil vähendada õhusaastet ning jäätmete teket.

Eestil ei ole eraldi rohelise majanduskasvu strateegiat, kuid keskkonnaprobleeme käsitletakse mitmetes sektoraalsetes kavades ja programmides ning lisaks on töös roheline maksureform. Energia arengukavades julgustatakse taastuvenergiaallikate kasutamist.
5. juunil tähistame keskonnapäeva ja mai on looduskaitsekuu.
World Environment Day

Looduskaitsekuu 2017 “Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile” 

Loe edasi “Eesti keskkonnaülevaade”

Piirikontroll, põhiõigused ja andmekaitse – uus reisiinfo ja -lubade süsteem ETIAS

2016. aasta septembris esitas Euroopa Komisjon rea meetmeid Euroopa julgeoleku tõhusamaks tagamiseks. Euroopa piiri- ja rannikuvalve operatiivse tegutsemise kiirendamise, ELi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi vastuvõtmise ja rakendamise kõrval tehti ettepanek ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi ETIAS loomiseks. Vastava määruse võttis komisjon vastu 16. novembril 2016. Sellega seoses avaldati 18. mail 2017 Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) tellitud uuring European Travel Information and Authorisation System (ETIAS): Border management, fundamental rights and data protection, mis käsitleb kavandatavat kontrollisüsteemi põhiõiguste, isikuandmete kaitse ja privaatsuse tagamise aspektist.

Eesti seisukohta ETIASe suhtes vaata siit.

Vaata ka:
Interoperability of European information systems for border management and security (15.06.2017)

EDPS Opinion on the Proposal for a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) (2017) Loe edasi “Piirikontroll, põhiõigused ja andmekaitse – uus reisiinfo ja -lubade süsteem ETIAS”

Euroopa Ühendriigid

Winston Churchill oli üks esimesi, kes kutsus rajama Euroopa Ühendriike. See liikumine loodi eesmärgiga tervitada valitsustevahelist koostööd ning olla riigiüleste organisatsioonide vastu.

1946. aasta 19. septembril Zürichi Ülikoolis peetud kõnes ütles Churchill, et vajalik on Euroopa Ühendriikide loomine. Ta nägi Euroopa Ühendriikes lahendust, mis aitaks Euroopal seljatada minevik ning kaotada Euroopat laastanud hädad: natsionalism ja sõjakoledused. Teise maailmasõja õudused veensid teda, et Euroopa ühendamine on ainus võimalus tagada rahu. Selle üleskutsega oli Churchill esimene, kes propageeris Euroopa integreerumist. Siit saab kuulata või lugeda kõne teksti. Loe edasi “Euroopa Ühendriigid”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑