Angels without borders : trends and policies : shaping angel investment worldwide / editors John May, Manhong Mannie Liu. – New Jersey [etc.] : World Scientific, c2016. – 295 lk.

Äriinglid on ühendajad ja need, kes suudavad visioneerida edu tagamiseks talentide, kapitali ja tehnoloogia parimaid omadusi. Nende panus on oluline idufirmadele „surmaoru“ („Valley of Death“) faasi ületamisel.

Raamatus „Angels without borders“  antakse ülevaade äriinglite kui investorite grupi kujunemisest ja muutumisest. Selgitatakse ka põhjusi, miks poliitikud ja meedia pööravad ingelinvestoritele aina rohkem tähelepanu. Eraldi peatükk on pühendatud naistele, kellest on saanud äriinglid.

Lisaks tutvustatakse ingelinvesteeringute levikut ja mahtu erinevates riikides, nt. Soomes, Prantsusmaal, Venemaal, Hollandis, Ameerikas jne.

Raamatu viimases, tulevikku vaatavas peatükis leitakse, et edaspidi äriinglite tegevus muutub geograafiliselt mitmekesisemaks ning tehakse enam ühisinvesteeringuid.