Juristide töö oluliseks osaks on kirjalike tekstide koostamine. Kuidas kirjutada hea õigustekst, ka referaat, artikkel, essee, uurimistöö? 2016. aastal Westminsteri ülikooli aasta õigusõppejõuks valitud empiirilise õigusõppe professor Lisa Webley on kokku pannud vajaliku abimaterjali juriidilise teksti kirjutamise oskuse arendamiseks.

Raamat Legal Writing on mõeldud eelkõige õigust õppivatele üliõpilastele, kuid hea ülesehitus, lihtsad selgitused, õpetlikud näited ja hästi hoomatav teksti liigendus pakuvad huvitavat lugemist teistelegi. Raamatus õpetatakse analüüsima õigusteksti, määratlema töö eesmärki ja põhiprobleeme, millele oma kirjutises tugineda. Plagiaadi vältimise aluseks on korrektne ja selge viitamine, mistõttu on teiste teadustööde ja -saavutuste oma töös kasutamine väärinud eraldi peatükki. Ülevaade antakse üliõpilastööde hindamise põhimõtetest ning jagatakse näpunäiteid eksamiks/kaitsmiseks valmistumiseks ja (õppejõu) tagasiside paremaks ärakasutamiseks.

Raamatu lõpuosas on teemakohase uuema kirjanduse nimestik ja lisaväärtusena märksõnade register, mis muudab raamatus orienteerumise eriti käepäraseks.

Vaata ka:
Logic in the theory and practice of lawmaking / ed. by Michał Araszkiewicz, Krysztof Płeska. – Cham [etc.] : Springer, 2015. – XXVI, 556 lk.