14. aprillil 1987 esitas Türgi avalduse liitumaks Euroopa Ühendustega. Sellest on möödunud juba 30 aastat, kuid siiani on Türgi kandidaatriigi staatuses.

Türgi ja Euroopa Liidu suhete juured ulatuvad koguni 1959. aastasse, mil Türgi soovis astuda Euroopa Majandusühenduse liikmeks. 1963. aastal sõlmitigi Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahel assotsiatsioonileping. Türgist sai ametlik Euroopa Liidu kandidaatriik 1999. aastal, liitumisläbirääkimised algasid aga alles 2005. aastal. Kandidaatriigi staatus on Türgil säilinud siiani. Ellu on viidud mitmeid poliitilisi reforme, mis on Euroopa Liiduga ühinemiseks olulised, kuid muutused on olnud liialt aeglased või ebapiisavad.

Türgi liitumist Euroopa Liiduga pidurdab eelkõige Küprose probleem. 1974. aastast on Küprose põhjaosa Türgi poolt okupeeritud. See tähendab, et saare põhjapoolses osas elavad türgi päritolu ja lõunapool kreeka päritolu inimesed. Euroopa Liitu kuuluva Küprose kreeklaste vabariigi vastasseis on peamine põhjus, mis takistab Türgi liitumisprotsessi. Mõistetamatu on olukorda, kus Türgi peab läbirääkimisi liiduga, mille üht liiget ta ei tunnusta.

Lisaks on tegemist Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks kultuuriliselt kauge ja tundmatu islamimaaga. Seetõttu peljatakse massilist rännet 75 miljoni elanikuga suurriigist. Nii suur rahvaarv avaldab mõju ka seadusandlusele ja poliitilistele protsessidele. Tekib küsimus, kas Türgi liitub Euroopa Liiduga või Euroopa Liit Türgiga…

Türgi liitumisläbirääkimised said uue hoo sisse 2015. aasta novembris, mil võeti vastu otsus korraldada kaks korda aastas tippkohtumisi. Sel moel hinnatakse järjepidevalt Türgi ja Euroopa Liidu suhete arengut ning analüüsitakse rahvusvahelisi probleeme.

Mitmed hiljutised sündmused nagu rändekriis ja Türgi riigipöördekatse on muutnud Türgi suhted Euroopa Liiduga veelgi keerulisemaks. Vaid mõned nädalad tagasi, 21. märtsil 2017 vahendas Politico, et Euroopa Komisjoni liikme Johannes Hahn’i sõnul muutub Türgi liitumine ajas aina ebareaalsemaks.

KASUTATUD MATERJALID:

Berg, Eiki. Euroopa valikud ja Türgi. Diplomaatia, 2004, 9.

European Commission. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Turkey 2016 Report (SWD(2016) 366 final)

European Commission. Turkey. European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations

Intelmann, Tiina. Türgi ja Euroopa Liit – nelikümmend aastat ootamist. Välisministeeriumi aastaraamat, 2004.

Lootus, Hindrek. Küprose probleem ja Eesti-Vene piirileping Euroopa Liiduga ühinemise taustal. Riigikogu Toimetised 2006, 14, p. 167−174.

Mutt, Mihkel. Türgi ja Euroopa Liidu tulevane maailmamissoon. Sirp, 28.05.2004.

RAAMATUSOOVITUSED:

Turkey and the dilemma of EU accession : when religion meets politics / Mirela Bogdani. – London ; New York : I.B. Tauris, 2011. – xii, 228 lk. ; 22 cm.

Turkey and the EU : an awkward candidate for EU membership? / Harun Arikan. – Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2003. – xiv, 241 lk. ; 23 cm.

Turkey and the European Union : internal dynamics and external challenges / edited by Joseph S. Joseph. – Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. – xxii, 270 lk. ; 23 cm.

Turkey in the European Union : implications for agriculture, food and structural policy / edited by Alison Burrell and Arie Oskam. – Wallingford, Oxfordshire ; Cambridge, MA : CABI Publishing, 2005. – xxiii, 302 lk. : ill., kaart. ; 24 cm.