Raamat “Lobbying in the European Parliament: the battle for influence” annab aimu, kuidas toimib lobitöö Euroopa Parlamendis.

Raamat on jagatud kaheks osaks. Esimeses osas antakse ülevaade, millised võimalused on lobitööks Euroopa Parlamendis. Sõltuvalt lahendatavast teemast on võimalused lobitööks erinevad. Mõnikord saadab lobimist edu mitmes valdkonnas, teinekord jällegi toob see kaasa kahju.

Raamatu teises osas käsitletakse nelja juhtumiuuringut:

  1. kaubikute määrus;
  2. toidualase teabe määrus;
  3. autovedudega tegelevate isikute tööaja korraldus;
  4. rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv.

Kõiki juhtumeid analüüsitakse põhjalikult. Esmalt antakse põgus teemaülevaade, läbilõige toimunud poliitikaprotsessist ja selle tulemustest. Seejärel arutletakse tehtud analüüsi põhjal, miks mõne huvigrupi lobitöö kandis vilja ja teine ebaõnnestus.

Juhtumid on oma olemuselt eripalgelised ning puudutavad erinevaid Euroopa Parlamendi komisjone. Seetõttu joonistuvad raamatus välja erinevad lobitöö võimalused ja puudused.

Lugemissoovitused:

How the EU institutions works and… how to work with the EU institutions? / edited by Alan Hardacre and Erik Akse. – London : John Harper Publishing, 2015. – XIII, 370 lk. : ill. ; 25 cm. – 2nd ed., fully rev. and updated. 

Democracy and lobbying in the European Union / Karolina Karr. – Frankfurt am Main ; New York : Campus-Verlag, 2007. – 208 lk. : ill. ; 22 cm. 

Bursting the Brussels bubble : the battle to expose corporate lobbying at the heart of the EU / editorial team: Helen Burley …. [et al.]. – Brussels : ALTER-EU, 2010. – 214 lk. ; 21 cm. 

Regulating lobbying : a global comparison / Raj Chari, John Hogan and Gary Murphy. – Manchester ; New York : Manchester University Press, 2010. – xi, 196 lk. : ill. ; 24 cm.