ÜRO inimarengu aruanne, mida alates 1990. aastast annab välja ÜRO Arenguprogramm (UNDP), reastab igal aastal maailma riigid inimarengu indeksi
alusel.
Väljaanne aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates riikides, kus inimarengu indeksi  põhjal järjestatud riikide edetabelis on Eesti koht jõudsalt kasvanud, tõustes 2016 aastaks 31 kohale. Käesolev aruanne annab edasi viis peamist sõnumit. Inimareng on kõigile saavutatav, kuigi veel on olulisi lahendamata probleeme ja küsimusi. Poliitilised valikud on püstitatud ja nende rakendamine tagab inimarengu kõigile.
Varasemaid väljaandeid leiab andmebaasist UN iLibrary

Eesti inimarngu aruanded valmivad Koostöö Kogu poolt, kus nõukogu püstitab iga kahe aasta järel ilmuvale EIA-le peateema, mille sisustamiseks otsib Koostöö Kogu juht konkursiga peatoimetaja. Peatoimetaja peab olema doktorikraadiga teadlane (eelistatavalt professor) Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis ning artiklite autorid peavad tulema vähemalt kolmest Eesti ülikoolist.