Kirjastuselt Juura ilmus 2017. aastal kogumik Õigus igaühele : teejuht Eesti õigusesse ja õigusteadusesse. See on raamat, milles oma ala asjatundjad annavad ülevaate eelkõige Eestis kehtivast õigusest (sh põhiseaduse aluspõhimõtted ja riigikorraldusõigus, põhiõigused, haldusõigus, eraõigus, tööõigus, keskkonnaõigus, karistusõigus, kriminaal- ja väärteomenetlus, perekonna- ja pärimisõigus) ja Eesti õigusteadusest. Kuna õigus ei ole üksnes riigisisene nähtus, sisaldab raamat ka ülevaadet  Euroopa õigusest.

Raamatu koostaja – Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna juhataja, karistusõiguse professor, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik Jaan Sootak märgib  saatesõnas: „Raamatu lugejaskond ei ole üheselt määratletud – loodetavasti leiavad siit lugemisväärset materjali kõik, kes tunnevad huvi õiguse vastu, ning miks mitte ka need noored, kes kavatsevad valida selle oma tulevaseks erialaks. Tegemist ei ole aga õpiku ega käsiraamatuga, mida saaks kasutada juurastuudiumis või näiteks konkreetse vaidluse lahendamisel, ettevõtte asutamisel jms.”

Sügavama huviga lugejatele on iga peatüki lõppu lisatud väike nimestik olulisemast eestikeelsest kirjandusest ja võõrkeelsetest allikatest. Raamatust leiab muuhulgas õigusaktide lühendite loetelu ning lisast viited õigussõnastikele meie õigusterminite vastetega inglise, ladina, prantsuse, saksa, soome ja vene keeles.

Vaata ka:

Aru, Andres ; Paron, Kristi. Lapse parimad huvid // Juridica (2015) nr. 6, lk. 375-386.

Ernits, Madis. Põhiõigused, demokraatia, õigusriik. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. – 425 lk.

Künnapas, Kaido. Kaugtöö aktuaalseid probleeme // Juridica (2014) nr. 4, lk. 279-290.

Laffranque, Julia. Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles. – Tallinn : Juura, 2006. – 536 lk.

Liventaal, Jüri. Riik ja õigus : põhimõistete õpetus. – Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 1999. – 179 lk.

Lõhmus, Uno. Põhiõigused kriminaalmenetluses. – Tallinn : Juura, 2014. – 367 lk.

Mikk, Tiina. Pärimisõigus. – Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2012. – 160 lk.

Pärsimägi, Andra. Hagimenetlus : hagi ja taotluste esitamine. – Tallinn : Juura, 2016. –
344 lk.

Raska, Eduard.  Olemise õigus. – Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2010. – 152 lk.

Soobik, Liina. A guide to EU legal terminology : a course of listening and speaking. – Tallinn : Juura, 2007. – 136 lk.

Sootak, Jaan. Kriminaalpoliitika. – Tallinn : Juura, 2015. – 311 lk.

Kogumiku peatükid on kirjeldatud Eesti õigusbibliograafia andmebaasis Bibliographia Iuridica Estonica (BIE).