25. märtsil 1957. aastal kirjutasid kuue riigi – Belgia, Hollandi, Itaalia, Luksemburgi, Prantsusmaa ja Saksamaa Liitvabariigi  – esindajad Roomas alla lepingutele, millega loodi Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom). Parlamendid ratifitseerisid need sama aasta suvel.

EMÜ sihiks oli kaubavahetuspiirangute kaotamine liikmesriikide vahel, ühisturu ja ühise tolliliidu loomine. Euratom garanteeris aatomienergia rahumeelse kasutamise. Lisaks lepiti kokku ühises põllumajanduspoliitikas ja loodi esimesed ühised institutsioonid.

Tänaseks on kuue riigi majanduskoostööst sündinud unikaalne riikide ja rahvaste ülene õigusühendus – Euroopa Liit. Koostöö on laienenud regionaalpoliitika, sise- ja justiitsküsimuste, välispoliitika, ühisraha ja paljudele muudele valdkondadele.

Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaalis, Rahvusraamatukogu 5. korrusel, saab kuni 1. aprillini tutvuda aastapäevale pühendatud näitusega.

Lugemissoovitused:

Mahant, Edelgard Elsbeth. Birthmarks of Europe : the origins of the European Community reconsidered. – Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2004.

The Rome, Maastricht and Amsterdam treaties : the treaty on European Union (the Treaty of Rome) and the treaty establishing the European Community (the Treaty of Maastricht), amended by the Treaty of Amsterdam : comparative texts. – [Brüssel] : Euroconfidentiel, 1999.

Valge raamat. Euroopa tulevik. Mõttearendusi ja tulevikustsenaariume EL 27 jaoks aastaks 2025.

Kasutatud materjalid:

Antsu, Gert. Rooma lepingute sünnilugu // Postimees : 50 aastat ühinemist (2007) 22. märts.

Euroopa. Väärtused : Euroopast eurooplasele / koostanud Laine Randjärv ; [toimetaja Sirje Endre ; kujundus: Andres Tali]. – [Tallinn] : SE&JS, 2014 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda).