Globaliseerumine on radikaalselt muutnud tootmist keerukamaks kogu maailmas ja see seab töölistele ja ettevõtetele erinevates sektorites suuremaid nõudmisi. Autode, kodumasinate ja mobiiltelefonide tootmine nõuab lisaks teenuseid, nagu tarkvaraarendus, toote disain ja turustamine. Need ja teised teenused on olulised ülemaailmses kaupade tarnimises ja tootmises.
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aruanne World Employment and Social Outlook: Trends 2017  pakub detailset informatsiooni ja prognoose tööhõive, tööturu olukorra, töökohtade kvaliteedi ja palkade kohta maailmas

Aruandes Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace
analüüsitakse reaalseid töötasusid, keskmisi palku ja palgapoliitikat, andes ülevaate palga trendidest üle maailma ja regiooniti.

Raamatus Working anytime, anywhere: The effects on the world of work
antakse ülevaade kaugtööst ILO ja Euroopa ekspertide uuringu põhjal. Tõõtamise võimalustest igal ajal ja igal pool ning selle mõjust töömaailmale.

ILO teised väljaanded

ILO konventsioonid ja soovitused (NORMLEX)