Ajakirja Foreign Affairs 2016. a. novembri/detsembri number on pühendatud populismi mõjule. Muude põnevate artiklite seas, sisaldab see ka kirjutist Ameerika Ühendriikide presidendist Donald Trump’ist.

Kazin, Michael. Trump and American Populism. // Foreign Affairs. Vol. 95, (2016) no. 6, p. 17-24.

Veel käsitlusi populismist:

American Nightmare: Donald Trump, media spectacle and authoritarian populism / Douglas Kellner (2016)

Eighengreen, Barry. The populist turn in American politics // Current History. Vol. 116 (2017) Jan, p. 24-30. (Ajakiri Current History asub Rahvusraamatukogus ühiskonnateaduste saalis.)

Eiermann, Martin. How Donald Trump Fits Into the History of American Populism. // New Perspectives Quarterly. Vol. 33 (2016) issue 2, p. 29-34.

Ponnuru, Ramesh ; Richard Lowry. Toward a Conservative Populism. // National Review. Vol. 68 (2016) issue 2, p. 18.

Bowler, Shaun ; Denemark, David ; Donovan, Todd ; McDonnel, Duncan. Right-wing populist party supporters: dissatisfied but not direct democrats // European Journal of Political Research. Vol. 56 (2017) no. 1, p. 70-91.

Inglehart, Ronald ; Norris, Pippa. Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. HKS Faculty Research Working Paper Series RWP16-026, August, 2016.

Populist political communication in Europe [E-raamat] / edited by Toril Aalberg … [et. al.] ; [European Cooperation in Science and Technology (COST)]. Routledge, 2017. 402 lk. (Loe e-raamatut Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu.)

Poliitika.guru lehel arutleb Nils Vaikla artiklis „Populismi põhjus“, mis on suurte poliitiliste muutuste tagamaad ja põhjused, viidates ka mitmete mõttekodade analüüsidele.

Vaata ka CNN rahvusvahelise poliitika korrespondendi Nic Robertson’i videot „Populism: what next after Trump and Brexit?“, kus ta räägib populismi mõjust, populismist USA presidendivalimistel ja Euroopa poliitikas.


Ajakirja Kaja 2017. aasta veebruari numbri fookuses on populism.

Soovitame! Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse fookusteema Populism.