Gröönimaa on omavalitsuslik ala, mis kuulub Taani koosseisu. Taani Kuningriigi osana sai ka Gröönimaa 1973. aastal Euroopa Ühenduse liikmeks. 1979. aastal kehtestati aga Gröönimaa autonoomia. See tõstatas küsimuse, kas Gröönimaa peaks endiselt Euroopa Ühendusse kuuluma või mitte.

23. veebruaril, 1982. aastal korraldatigi nõuandev rahvahääletus. 1982. aastal oli Gröönimaa rahvaarv suurusjärgus 52 000 elanikku. Neist valimas käis koguni 74,9% hääleõiguslikest isikutest ehk peaaegu 39 000 inimest. Analoogselt hiljuti Suurbritannias aset leidnud referendumile hääletas ka Gröönimaal vaid napp enamus hääletajatest Euroopa Majandusühendusest lahkumise poolt. 53% häälteenamusega otsustasid Gröönimaa elanikud Ühendusest välja astumise kasuks.

Gröönimaa säilitas liikmesriikide nõusolekul assotsieerunud ülemeremaa staatuse. Seda kinnitab 1984. aasta 13. märtsil allkirjastatud Gröönimaa leping.

Gröönimaa leping on Euroopa Liidu seisukohalt oluline dokument, sest antud lepinguga tehti parandusi ka varasemalt sõlmitud Ühenduse lepingutes. Seeläbi on Gröönimaa leping Euroopa Liidu põhiseadusliku aluse eraldamatu osa.

Aastate jooksul on palju spekuleeritud Gröönimaa Euroopa Liitu astumise üle. Peamiseks pooltargumendiks peetakse seda, et Gröönimaa ei suuda üksi täielikult rakendada Arktika potentsiaali ning vajaks sealjuures Euroopa Liidu abi. Liitumine annaks Gröönimaale majandusliku kindlustunde ning edendaks rahvusvahelisi suhteid. Euroopa Liidu mõistes lahendaks liitumine aga mitmed loodusvaradega seotud probleemid.

Gröönimaa Ülikooli teadlase Dr Damien Degeorges’ prognoosi kohaselt liitub Gröönimaa Euroopa Liiduga 20-30 aasta jooksul. Kas see ka juhtub, seda näitab aeg.

Lugemissoovitused:

De La Baume, Maia. Greenland’s exit waring to Britain // Politico – European Politics, Policy, Government News (22.03.2016) 

Greenland’s mineral rush ‘could lead to independence’ // EurActiv.com (25.07.2012)

Arctic expert: Greenland could re-join the EU in a generation // EurActiv.com (25.07.2012)

Lisainfot leiab ka Euroopa Liidu infokeskuse kodulehelt, küsimuste ja vastuste andmebaasist: Miks Gröönimaa astus EL-st välja?