Vananev elanikkond mõjutab tööturgu. Töösuhted on muutunud paindlikumaks ning tööturg peab kohanema muutustega, sh tööjõu vanusega. Vanuselise diskrimineerimisega seotud küsimused nõuavad üha suuremat tähelepanu. Eraõiguse professorite, Lundi ülikooli õigusteaduskonna uurimisprogrammi Norma juhi Ann Numhauser-Henningi ja dekaani Mia Rönmari koostatud mahukas käsitlus Age discrimination and labour law : comparative and conceptual perspectives in the EU and beyond analüüsib mittediskrimineerimise regulatsioonide ja tööõiguse vastastikuseid seoseid Euroopa Liidu ja üheksa liikmesriigi (sh Soome ja Leedu) riigisiseses õiguses. Vaadeldakse ka arenguid Austraalias, Jaapanis, Ladina-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Ameerika Ühendriikides ning Euroopa Kohtu praktika mõju.

Teemakohaseks lisalugemiseks väike valik uuemat kirjandust ja artikleid otsinguportaalist:

Challenges of active ageing : equality law and the workplace / Simonetta Manfredi, Lucy Vickers (eds.). – London : Palgrave Macmillan, 2016. – XXVIII, 345 lk.

Kuusmaa, Kristiina. Ebavõrdse kohtlemise lubatavuse kriteeriumid ja põhjenduste proportsionaalsus : magistritöö / juhendaja Triinu Hiob, Tartu Ülikool, õigusteaduskond, eraõiguse osakond. – Tallinn : Tartu Ülikool, 2016. – 95 lk.

Teder, Indrek. Õigus tööle igas eas : vanusega seotud õigused töösuhtes. – Tallinn : Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, 2016. – 28 lk.

Dewhurst, Elaine. Are older workers past their sell-by-date? A view from UK age discrimination law // The Modern Law Review (2015), issue 2, p. 189-215.

Dewhurst, Elaine. The development of EU case-law on age discrimination in employment: ‘Will you still need me? Will you still feed me? When I’m sixty-four’ // European Law Journal. Vol. 19 (2013), issue 4, p. 517-544.

Numhauser-Henning, Ann. The EU ban on age-discrimination and older workers: potentials and pitfalls // International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Vol. 29 (2013), issue 4, p. 391-414.

Sweet, Alec Stone ; Stranz, Kathleen. Rights adjudication and constitutional pluralism in Germany and Europe // Journal of European Public Policy. Vol. 19 (2012), issue 1, p. 92-108.