Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on Suurbritannias toimunud referendumi järel suures muutumises. Ühenduse uus julgeolekustrateegia dokument ärgitab liikmesriike suurendama panust enda kaitsesse.

Euroopa Liidu infokeskuse värske fookusleht koondab ELi välisjulgeoleku ja kaitsepoliitika materjale, andes ülevaate valdkonna olulisematest dokumentidest, temaatilistest raamatutest, teadusartiklitest, Eesti meedia kajastustest ning internetiallikatest.

Varem on ilmunud Pagulaskriisi, Brexiti, TTIP ja Digituru teemalised fookuslehed. Kõiki vaatluse all olevaid teemasid täiendame jooksvalt uute materjalidega.

Vaata ka Summaria Europensia nr. 1, 2015 „Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika“.

Foto: Sgt Rupert Frere, RLC