Eesti on 2017. aasta teisel poolaastal esmakordselt ELi Nõukogu eesistujamaa. Nõukogu eesistujariik vahetub iga poole aasta tagant. Eesti võtab eesistumise teatepulga üle Maltalt, et see siis kuus kuud hiljem Bulgaariale edasi anda.

Vahetult enne eesistumist valmib Eesti sisuprogramm, mis sisaldab meie riigile olulisi EL-i poliitika fookusteemasid nagu välis- ja sisejulgeolek (kriiside ohjamine EL-i naabruses, terrorism ja rändekriis, sisejulgeoleku e-lahendused), majandus ja heaolu (ühtne turg ja digitaalne turg, e-lahenduste ja infoühiskonna tugevdamine, energialiit, ühendused) ning idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga. Sisuprogrammi arutelu toimub valitsuses 12. jaanuaril.

Eesistumise ettevalmistamiseks on moodustatud eraldi meeskond, mille tegevust koordineerib Riigikantselei. Oma panuse Eesti eesistumise teavitustegevusse annab koostöös Riigikantseleiga Rahvusraamatukogu EL infokeskus. Kavas on nii mõnigi näitus ja aruteluõhtu, lisaks igapäevane info kodulehel ja sotsiaalmeedias ning vastamine Euroopa Liidu teemalistele küsimustele e-posti ja telefoni teel.

Eesistumise kohta leiab rohkem infot:
Riigikantselei
Eesistumise portaal
Riigikogu
Euroopa Liidu Nõukogu