Small states and the European Union : economic perspectives / edited by Lino Briguglio

Väikeriigid on majanduslikult haavatavad. Nende käekäiku mõjutavad oluliselt välised majandustegurid, mille osas neil endil sõnaõigust ei ole ja see peegeldub ka riikide majanduslikus heaolus. Käesolevas raamatus keskendutakse kümnele alla kolme miljoni elanikuga väikeriigile, sealhulgas Eestile. Nende hulgas on nii Euroopa Liidu liikmeid kui ka kandidaatriike. Väikeriikide majanduslikku struktuuri analüüsides tuuakse välja, kuidas ja mil määral mõjutab või mõjutaks Euroopa Liitu kuulumine nende riikide majandust. Kas Liitu kuulumisega kaasneb rohkelt majanduslikke väljakutseid või lõigatakse liikmesusest vaid kasu?

Raamat sisaldab Tarmo Kalveti artiklit “The Estonian Economy: Structure, Performance and Prospects”.