Parlamendiraamatukogu rolli mõtestab Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu juhataja Karmen Linask

Miks Rahvusraamatukogu on parlamendiraamatukogu 

Eesti on üks väheseid riike, kus rahvusraamatukogu ja parlamendiraamatukogu on ühendatud. Sarnased raamatukogud maailmas on USA Kongressi Raamatukogu ja Jaapani Rahvusraamatukogu. 1918. a asutatud raamatukogu loodi algselt Riigikogu jaoks katmaks seadusandliku tegevuse vajadusi. Tänaseks oleme kasvanud rahvusraamatukoguks, kogudes, hoides ja tehes kättesaadavaks kogu rahvusliku kirjavara. Kindlasti on meie väikese riigi puhul säästlikum ja otstarbekam üks korralik raamatukogu, mida saab kasutada nii Riigikogu liige, ametnik, spetsialist, üliõpilane kui huviline. 

Tänase raamatukogu puhul oleme tänulikud kauaaegsele direktrissile Ivi Eenmaale, tänu kelle initsiatiivile sai taasloodud riigivalitsemiseks vajalik seadusandlik kogu. Taasiseseisvumise algusaastatel oli õiguskirjanduse hankimisel abiks näiteks USA Kongressi Raamatukogu ja Austria valitsus. Rahvusraamatukogu on ka 14 rahvusvahelise organisatsiooni hoiuraamatukogu, siit leiab materjale, dokumente ja andmebaase Euroopa Liidu, NATO, IMF, ILO, ÜRO jt kohta. 

Kellele on parlamendiraamatukogu suunatud? 

Lisaks Riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonide infoteenindusele saavad meie kogusid ja väljaandeid kasutada kõik õigus- ja ühiskonnateaduste huvilised. Suure osa kasutajaskonnast moodustavad ministeeriumite ja ettevõtete spetsialistid, juristid ja tudengid. Hea meelega toetame riigiasutuste töötajaid tööks vajaliku taustamaterjali otsimisel, olgu selleks siis teadusartiklid, uuringud, raportid, teiste riikide praktika jne. 

Võin julgelt öelda, et meil on Eesti parimaid õiguskirjanduse kogusid, panustame aktiivselt majanduse, poliitika ja Euroopa Liidu kirjanduse hankimisse. Uue teemana kogume koos ekspertide abiga infomanipulatsioonide, desinformatsiooni ja meediapädevuse kirjandust ning korraldame üritusi. Parlamendiraamatukogude üks eripära on koostada akadeemilist kirjandust ja teadusartikleid tutvustavaid teemaväljaandeid. Seda teeme ka meie. Näiteks avaliku sektori teadusuuringuid tutvustab Ühiskonnauuringud, värskeid õigusalaseid teadusartikleid Summaria Iuridica 

Kui väljaannetes tutvustatavaid artikleid või raamatuid ei ole võimalik veebist täistekstidena saada, ootame teid raamatukokku lugema või koju laenama ning võimalusel saadame e-tekste meilile. Samuti aitame leida soovitud teema kohta materjale, olgu see siis desinformatsioon, teenuse disain või ettevõtlusteooriad. Korraldame koolitusi, aruteluõhtuid, koostame e-näitusi ja ajaloolisi sündmusi kajastavaid väljapanekuid. Olen väga uhke meie oma ala spetsialistidest nais/meeskonna üle, kes on hingega asja juures, kelle silm särab nii lugemissaalis kui ka teemapäringuid lahendades! 

Millal saab raamatukogu külastada? 

Meid leiab Tallinnas, Narva mnt 11 esimeselt korruselt E-R 10-20, L 12-19. 

Küsimusi ootame: riigiraamatukogu@nlib.ee 

Olete väga oodatud 1. korruse lugemissaalis (valdkonnad: õigus, majandus, poliitika, sotsioloogia, statistika, infoteadused, psühholoogia, ettevõtlus, juhtimine, desinformatsioon, Euroopa Liit ja rahvusvahelised organisatsioonid) 

Riigikogu liikmed ja ametnikud saavad külastada meie Toompea lossis asuvat lugemissaali. 

Meeldivate kohtumisteni raamatukogus ja uudiskirja vahendusel