Ühiskonnauuringud – väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud uuringutest ja väljaannetest.

Dixi. Riigikogu liige on öelnud – väljaanne pakub põhjalikku ülevaadet parlamendiliikmete veebis ja trükis avaldatust.

Summaria Iuridica – võrguväljaanne, mis sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest, ilmub 5 korda aastas.

summaria-kaas

Teemalehed Fookuses – fookuslehtedelt leiab viiteid erinevate teemadega seotud dokumentidele, raamatutele, teadusartiklitele, Eesti meedia kajastustele ja tähtsaimatele internetiallikatele. Praeguseks oleme koostanud fookuslehed Brexitist, digitaalsest ühisturust, pagulaskriisist ja Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingust (TTIP). Teemalehti täiendatakse jooksvalt uute allikatega.

101_lyhielulugu 101 lühielulugu – Riigikogu koosseisu tutvustav väljaanne annab ülevaate Riigikogu liikmete sünniandmetest, perekonnaseisust, laste arvust, haridusteest, ametitest ja kuulumisest taasiseseisvunud Eesti esinduskogudesse nii riigi kui ka omavalitsuse tasandil. Ilmub eesti ja inglise keeles, alates XIII koosseisust täiendatakse kaks korda aastas.
101 lühielulugu : IX koosseisX koosseisXI koosseisXII koosseis, XIII koosseis

Riigikogu statistika kogumik (VII, VIII ja IX koosseisX koosseisXI koosseis) – lisaks statistikale sisaldab ka ülevaateid ja kommentaare.

Riigikogu aastaraamat   (2007/20082008/20092009/20112011/2012,
2013/2015) – ülevaade Riigikogu koosseisust, komisjonidetegevusest, välissuhtlusest jm.

rk_aastaraamat2013_15_kaas