Rahvusraamatukogust saab kvaliteetset võõrkeelset erialakirjandust lugemissaalidest laenata koju kolmeks päevaks.

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalist laenutame kaasa võõrkeelset õiguskirjandust ja rahvusvaheliste organisatsioonide väljaandeid.

Ühiskonnateaduste lugemissaali teematika on lai: muu hulgas on raamatuid majandusest, sotsioloogiast, poliitikast, rahvusvahelistest suhetest, statistikast, juhtimisest, turundusest, sotsiaaluuringutest, psühholoogiast, infoteadustest jne.

Euroopa Liidu infokeskusest leiate raamatuid Euroopa Liidu poliitikate ja õiguse kohta.

Teatmesaali vahendusel toimub Rahvusraamatukogu hoidlatest raamatute laenutamine. Koju laenutame hoidlates asuvaid raamatuid (ilmunud enne 1946.a) 30 päevaks.

Korraga saab koju laenata kuni viis raamatut. Raamatukogus kohapeal lugemiseks on teatmekirjandus ja lugemissaalides asuv eestikeelne kirjandus ja käsiraamatud.

Täpsem info kojulaenutuse kohta.