Välisajakirjades ilmunud õigusalaseid artikleid ja kirjandust aktuaalsetel teemadel tutvustame võrguväljaandes Summaria Iuridica, mis ilmub 5 korda aastas. Viimase numbri teemaülevaade on põhiõiguste kaitsest riigi julgeoleku tagamisel. Tutvu väljaandega siin. Eelmised numbrid on kättesaadavad siin või meie digitaalarhiivis DIGAR.