Euroopa Liidu infokeskuse kodulehel saab tutvuda kõige värskema teemalehega digitaalseste ühisturust.

Digituru eesmärgiks on kõikidele inimestele, olenemata nende päritoluriigist või elukohast, tagada juurdepääs ja õigus veebis tegutsemiseks. Digitaalsel ühisturul kaitstakse kõikide osapoolte iskuandmeid ning tagatakse õiglase konkurentsi tingimused.

Fookuslehele koondame viited digitaalse ühisturuga seotud dokumentidele, raamatutele, teadusartiklitele, Eesti meedia kajastustele ning internetiallikatele. Vaata lähemalt: http://elik.nlib.ee/fookuses/digitaalne-uhtne-turg/

Varem on ilmunud Pagulaskriisi, Brexiti ja TTIP teemalised fookuslehed. Kõiki vaatluse all olevaid teemasid täiendame jooksvalt uute materjalidega.