Rahvusparlamentide vajalikkus ja tulevik muutub seoses euroopastumisega aina ebakindlamaks. „The Palgrave handbook of national parliaments and the European Union“ toob välja rahvusparlamentide tegevusalad ja nende olulisuse, samuti parlamentide vahelise koostöö Euroopa Liitu puudutavates aspektides. Sealjuures võetakse arvesse uusimaid konstitutsionaalseid ja õiguslikke muudatusi ning majanduskriisi mõju kõikidele liikmesriikidele.

Euroopa Liitu astumise kronoloogilist järjestust aluseks võttes keskendutakse iga liikmesriigi rahvusparlamendile, selle ajaloolistele suhetele Euroopa Liiduga ning hoiakutele Euroopa Liidu laienemise ja toimimise suhtes.

Raamat sisaldab Piret Ehin´i artiklit „The Estonian Parliament and EU Affairs: A Watchdog That Does Not Bark“. Ehin selgitab põhjalikult, milline roll on  Riigikogul ja Euroopa Liidu asjade komisjonil Eesti seisukohtade kujundamisel Euroopa Liidu küsimustes.