Eesti Rahvusraamatukokku jõudis Rein Raua raamat “Meaning in action: outline of an integral theory of culture„ (kirjastus Polity Press), mis annab põhjaliku ja originaalse vaate kultuuriteooriasse. Kultuuri nähakse laiapõhjalise tekstide ja praktikate kogumina, mida inimesed kasutavad oma elu mõtestamiseks. Raud toetub oma käsitluses erinevatele teadusharudele ‒ antropoloogiale, sotsioloogiale, kultuuriteadusele, semiootikale ja filosoofiale. Raamat pakub ühtviisi huvi nii humanitaar- ja sotsiaalteaduste üliõpilastele kui ka teadlastele.