Otsi

Kuu

oktoober 2016

ÜRO päev

24. oktoobril tähistame ÜRO päeva  ja 2016. aasta on pühenadatud säästva arengu eesmärkidele. ÜRO 71.  aastapäeval on püstitatud 17 eesmärki liikumaks parema ja tervislikuma  tuleviku poole.

Eelmise aasta septembris lepiti ÜROs kokku säästva arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals, SDGs) ning ÜRO liikmesriikidelt oodatakse nendest eesmärkidest lähtumist oma poliitika kujundamisel järgmised 15 aastat.

ÜRO uudiskirjandusega ja ka vanemate väljaanntega tutvu UN iLibrary vahendusel
http://www.un-ilibrary.org/

Uus raamat naistest tööelus

Rahvusraamatukogu lugejateni on jõudnud kaasaja ühe väljapaistvama sotsioloogi Catherine Hakimi raamat „Key issues in women’s work. Female diversity and the polarisation of women’s employment”, mida võib lugeda kohustuslikuks kirjanduseks kõigile tööhõivega tegelevatele sotsiaalteadlastele. Teos algab küsimusega: kas naisi rõhutakse tänapäeval, ja sellele vastust otsides analüüsib Hakim töö ja tööturu erinevaid aspekte – tööhõivet, kodutööde koormust, tööväärtusi, töömobiilsust, laste ja perekonna mõju tööle, meeste ja naiste töökultuuri, ametialast segregatsiooni jt aspekte. Kuhu ta välja jõuab, jääb igaühel endal avastada.

Professor Rein Raua raamat

Eesti Rahvusraamatukokku jõudis Rein Raua raamat “Meaning in action: outline of an integral theory of culture„ (kirjastus Polity Press), mis annab põhjaliku ja originaalse vaate kultuuriteooriasse. Kultuuri nähakse laiapõhjalise tekstide ja praktikate kogumina, mida inimesed kasutavad oma elu mõtestamiseks. Raud toetub oma käsitluses erinevatele teadusharudele ‒ antropoloogiale, sotsioloogiale, kultuuriteadusele, semiootikale ja filosoofiale. Raamat pakub ühtviisi huvi nii humanitaar- ja sotsiaalteaduste üliõpilastele kui ka teadlastele.

Paneuroopa – suur vendluse revolutsioon

Täna, 3. oktoobril 1926. aastal algas Viinis esimene Paneuroopa kongress, mis avati suurejooneliselt sõnadega: “Paneuroopa on Euroopa suur vendluse revolutsioon.”

Paneuroopa liikumise eestvedajaks ja presidendiks oli Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. Ta leidis, et Euroopa liigub rahvusliku vaenu ja võistlemise tulemusena uue sõja suunas. Paneuroopa Liitu luues püüti leida võimalusi, kuidas killustunud Euroopa saaks kindlustada ja kaitsta oma rahu, vabadust ja majandust. Eesmärgiks ei olnud luua kaubandusliit, vaid ühendada Euroopa inimeste hüvangu nimel. Loe edasi “Paneuroopa – suur vendluse revolutsioon”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑