Rahvusvahelise Migratsiooniorganistasiooni (IOM) eesmärk on:

– aidata riikidel toime tulla järjest suureneva migratsiooni haldamisega

– edendada migratsiooniküsimustest arusaamist

– julgustada sotsiaalset ja majanduslikku arengut läbi migratsiooni

– tagada migrantide heaolu ja inimväärikus

Inimeste rände kohta uudiseid saab lugeda IOM koduleheküljelt

https://www.iom.int/

Varjupaigataotlejate projektidest Eestis loe IOM Office in Estonia koduleheküljelt

http://www.iom.ee/

IOM e-raamatuid loe siit

http://publications.iom.int/

ÜRO e-raamatuid loe andmebaasist UN iLibrary

http://www.un-ilibrary.org/migration

OECD e-raamatuid loe andmebaasist OECD iLIbrary

http://goo.gl/W6yrmK