Eesti NATO Ühingu 15. sünnipäeva tähistati aruteluõhtuga “NATO Varssavi tippkohtumise järelkaja” , kus esinesid Marko Mihkelson, Jüri Luik ja Eesti suursaadik NATO juures Lauri Lepik .

Miks ja kuidas Eesti NATO Ühing loodi?

Loe siit: http://www.eata.ee/eata-15/miks-ja-kuidas-loodi-eesti-nato-uhing/

Varssavi tippkohtumisest loe täpsemalt:

http://www.nato.int/cps/en/natohq/events_133154.htm