Otsi

Kuu

august 2016

Iirimaa seadustas lobistide registri

2015. aasta märtsis võeti Iirimaal vastu lobitöö tegemist ja huvigruppide esindamist reguleeriv seadus Regulation of Lobbying Act 2015 (The Lobbyng Act). Seaduse alusel hakati alates septembrist 2015 pidama ka kohtustuslikku lobistide registrit, mis on saanud väga positiivset vastukaja. Aasta möödudes – septembris 2016 on kavas uue regulatsiooni toimimist analüüsida ning aasta lõpuks jõustada ka vastavad sanktsioonid.

Loe lähemalt:

Transparency of lobbying: The example of the Irish Lobby Register

Vaata ka:

https://www.lobbying.ie

Ülevaadet lobitöö reguleerimisest Euroopa Liidus (seisuga detsember 2016) vaata siit.

Mehed võrdõiguslikkuse volinikeks ka Saksamaal?

Saksamaal loodi võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinike ametikohad ca 25 aastat tagasi. Toonastel sotsiaalpoliitilistel põhjustel oli vaja toetada just naisi, et suurendada nende tööhõivet avalikus teenistuses. Sellest eesmärgist lähtus ka regulatsioon. Praeguseks on jõutud olukorda, kus peaaegu 100% võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikke nii liidu kui ka liidumaade tasandil on naised. Seetõttu on hakatud üha rohkem küsima, miks mehedki ei võiks sellel ametikohal töötada. Kas kehtestatud piirangud on sooline diskrimineerimine? Loe edasi “Mehed võrdõiguslikkuse volinikeks ka Saksamaal?”

Eesti NATO Ühing – 15

Eesti NATO Ühingu 15. sünnipäeva tähistati aruteluõhtuga “NATO Varssavi tippkohtumise järelkaja” , kus esinesid Marko Mihkelson, Jüri Luik ja Eesti suursaadik NATO juures Lauri Lepik .

Miks ja kuidas Eesti NATO Ühing loodi?

Loe siit: http://www.eata.ee/eata-15/miks-ja-kuidas-loodi-eesti-nato-uhing/

Varssavi tippkohtumisest loe täpsemalt:

http://www.nato.int/cps/en/natohq/events_133154.htm

 

Loe migratsiooni küsimustest

Rahvusvahelise Migratsiooniorganistasiooni (IOM) eesmärk on:

– aidata riikidel toime tulla järjest suureneva migratsiooni haldamisega

– edendada migratsiooniküsimustest arusaamist

– julgustada sotsiaalset ja majanduslikku arengut läbi migratsiooni

– tagada migrantide heaolu ja inimväärikus Loe edasi “Loe migratsiooni küsimustest”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑